Bemutatkozás

Égervölgy Falu- és Természetvédő Egyesület

Az Egyesület 2013 tavaszán alakult az Üdülőfaluban, Alapszabály szerinti célja „Vértessomló Üdülőfalu védelme és fejlesztése, kulturális és természeti környezetének feltárása és megóvása, ennek érdekében helyi társadalmi aktivitás mozgósítása.”

Az itt élő emberek, az állandó lakók és a pihenni érkezők már eddig is sok közös programot szerveztek, a falu rendbetételétől a környék hulladéktól való megtisztításáig, a falu karácsonyfájának felállításától a közös kirándulásokig – és miután kiderült, hogy még számos tervünk van, kézenfekvőnek látszott az egyesületalapítás.

Terveink között szerepel a falu arculatának további fejlesztése, szépítése, tanösvény és madárodú-telep létesítése, a környék védendő természeti értékeinek feltárása, közös programok szervezése.

Az Egyesületet háromtagú elnökség irányítja: az elnök E. Nagy Lajos, alelnökök: Bárány Tamásné és Kluber József.

Kapcsolat: egervolgyegyesulet@gmail.com

KIVONAT AZ ÉGERVÖLGY FALU- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYÁBÓL

Az Egyesület feladatai:
  • Kiemelt figyelmet fordít az Üdülőfalu és környezete viszonyára, az üdülőfaluban élők, a falut és környezetét használók tevékenységének és életmódjának, a kulturális valamint a természeti környezetnek a harmóniájára, azért, hogy az üdülőfalu hosszú távon is fenntartható és természetközeli életteret nyújtson az itt lakóknak, üdülőingatlannal rendelkezőknek, ide költözőknek, a területet annak rendeltetése szerint használóknak.
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri, monitorozza, kutatja a település – elsősorban az Üdülőfalu – és környezete kulturális, műemléki, környezeti és természeti állapotát, a tapasztalt változásoknak megfelelő intézkedéseket kezdeményez. A monitorozás, kutatás, a feltáró munka során tapasztalt, intézkedést igénylő változásokra felhívja az illetékes hatóságok, szakmai, társadalmi stb. szervezetek, érintett egyének valamint a közvélemény figyelmét. Figyelemmel kíséri a hozott intézkedések teljesülését, hatásfokát, részt vesz betartatásukban.
  • Az egyesület tagjai szükség szerint részt vesznek a település illetve tágabb környezetének aktív természet- és környezetvédelmében, amibe beleértendő a közterületek rendezettsége, tisztasága, természeti fenntarthatósága, az ökoszisztéma, a védett állat- és növényfajok, a vadállomány, fák, cserje- és facsoportok, élettelen természeti elemek, természetes vizek, vízfolyások, tájképi és kulturális, műemléki értékek stb.
  • Szükség szerint javaslatot tesz egyes természeti, környezeti és kulturális értékek védetté nyilvánítására.
  • A fenntartható fejlődés, a település és környezete védelme érdekében ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg a követendő magatartásra (közterület-használat, közlekedés, közbiztonság, gazdálkodás, építési-falufejlesztési és szépítési tevékenység, természet- és környezetvédelem, kulturális hagyományápolás stb. területén) a település lakói illetve a település és környezete használói számára. Ezek megismertetése, betartása érdekében szemléletformáló tevékenységet folytat.
Aktuális
Közös karácsonyfa, közös erővel

2013. november 30. November végén már tudni lehetett: 2013-ban is biztosan lesz Karácsony. Az pedig csak a nagy, közös „falu karácsonyfájával” teljes. Így hát az erősebbje fejébe nyomta süvegét, vállára vette kisbaltáját, akarom mondani, betette az utánfutóba a motorfűrészét, és elindult az erdőbe… A fenyő az idén is szép és nagy, öröm volt fölállítani – így a december 22-i közös falukarácsony legfontosabb díszlete vidám hangulatban és – szokás szerint – némi kalóriabevitel kíséretében került a helyére.